Who is She?

Cé hÍ?                      Who is she?

‘Cé hí an bandia seo agat?   ‘               Who is this goddess of yours?
Cé hí?                        Who is she?
Fantaisíocht, cuirfidh me geall.’   ‘Pure fantasy, I wager.’

‘An é nach léir duit í?’                  ‘Is she not clear to you?’
‘Ní léir!’                          ‘No, she is not.’

‘Is léire ná an lá í                       ‘Clearer than day is she
is léire ná an oíche                 ‘   clearer than night ‘

‘Ní léir domsa í ‘                  ‘Not clear to me ‘

‘Sí an lá san oíche í                ‘Day in night is she
an oíche sa lá                   ‘    night in day ‘

‘Ní fheicim í ‘                  ‘ I see her not ‘

‘Féach ionat féinig!’                  ‘Look inside yourself!’

‘Deacair ‘                ‘Difficult ‘

‘Féach mar sin            ‘Then look
ar shioc an bhandé       at her frost
ar an bhféar.’                           covering the grass.’